Mesleki Hastalıklar – Önemli!

Mesleki Hastalıklar – Önemli!

Kaynak dosyanın indirme linki aşağıdadır. Kaynak 2013 yılana aittir.

ÖNSÖZ

İnsan, hayatını devam ettirmek ve insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmek için çalışmak ve üretmek zorundadır. Çalışarak ve üreterek değerli bir maddeyi daha değerli hale getiren insan, bu üretim sonucunda daha değerli bir birey haline gelmektedir.

Sanayileşmeye ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak değişen ve gelişen çalışma yöntemleri ve çalışma ortamları, çalışanlar açısından bir çok sağlık ve güvenlik tehdidini beraberinde getirmiştir. Hayatının sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için çalışan insan, çalışırken sağlığını kaybetmeye başlamıştır. Ancak bilinmesi gereken hastalığın yapılan işten dolayı değil o işin nasıl yapıldığıyla ve iş yapılırken ne gibi önlemler alındığıyla ilgili olarak ortaya çıktığı gerçeğidir.

Çalışanların meslek hastalıklarından muzdarip olmaması için alınması gereken önlemler kişilere çeşitli sorumluluklar yüklemektedir.  Asıl gerekli olan davranış bilincinin sağlanması için her bireyin meslek hastalıkları ile ilgili temel bilgilere sahip olması gerekmektedir. Bu gereklilikten dolayı ÇASGEM olarak temel bir ihtiyaç olarak gördüğümüz Meslek Hastalıkları Kitapçığını, meslek hastalığından ne anlamamız gerektiğini, hangi işlerde ne gibi hastalıkların ortaya çıkabileceğini, nasıl önlem almamız gerektiğini ve meslek hastalığı ortaya çıkmışsa ne yapmamız gerektiğini gösteren bir yol haritası, bir rehber olarak hazırladık. Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerden müteşekkil olduğunu bildiğimizden tüm topluma faydalı olması dileğiyle.

MESLEK KODLARI VE MESLEKLERMeslek Hastalığı

Toplam

Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler10
Profesyonel meslek mensupları1
Yardımcı profesyonel meslek mensupları2
Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar0
Hizmet ve satış elemanları1
Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları1
Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar307
Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları38
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar337
Silahlı (askeri) kuvvetler (özellikle belirtilmeyen)0
GENEL TOPLAM697

 

Kaynak: SGK istatistik Yıllıkları 2011

Ücretsiz 28 sayfalık PDF döküman için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
-Hollywood Film Editörlerinden-

İNDİR